Điên Uống Trò Chơi-Fq4

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Rose, em Yêu, trong Nối Khéo điên uống trò chơi Du thuyền Internet Thiên thần

hiện đại của vitamin A video cổ phần mà các cầu thủ có cùng Trong trò chơi có thể sống lưu Thường khi các người tham gia chết hoặc nhận vitamin Một Trò chơi của họ thôi nào muốn sống lại trở lại với sự sống tiết Kiệm thời Điểm mà họ sử dụng Một trò chơi không làm mất cụ thể tha điểm cho phép người để cứu bất cứ lúc nào tiết kiệm scumming Những thao tác của trò chơi phụ tùng kỳ để có MỘT lợi thế trong diddle hải Ly Nước đạt được một cụ thể chấm dứt từ sự kiện bất thường, Nó là cũ cho người mẫu trong trò chơi Kinh tự động xóa điên uống trò chơi bất kỳ file lưu khi người chơi-nhân vật chết cứu đo

Chất Để Tạo Ra Sự Điên Uống Trò Chơi Giải Toả Dopamine

Giả định rằng trò chơi ar một nhạy cảm của từng công nhận, đó sẽ cung cấp tự biểu hiện và cá nhân, bằng chứng, như Diễn, hoa kỳ, và những người khác tin tưởng, là MỘT thử thách hệ tư tưởng. Tại sao không đòi hỏi, ít nhất là, tại sao chúng ta phải bận tâm? Khác câu chuyện phương tiện truyền thông thành công Thomas thường xuyên Hơn và sâu Hơn tại sản xuất xác định và sự đồng cảm với các cá nhân của chúng tôi có tín ngưỡng, màu sắc, giới tính và sinh lý tài sản nhận dạng—hoặc với những người lạ nhận dạng., Chắc chắn, phim ảnh và văn học và truyền hình cũng có vấn đề với đại diện, chỉ là nhân vật của họ-được thôi thúc câu chuyện trận đấu tốt để hình thức của họ. Nhưng, than ôi, tốt nhất của họ, chơi chữ ký và cổ phần của câu chuyện ar vẫn còn phần lớn như xấu sách và phim và hệ thống truyền hình, chỉ bấm nút. Có lẽ lý do duy nhất ra không phải để cho những khác thường, truyền thông làm quá trình điên uống trò chơi họ làm trump là nếu chúng ta thích trò chơi một thế giới cho chính nó, một phương tiện truyền thông tin hệ sinh thái.

More Exciting Games